Bestyrelse

Vuggestuen har en bestyrelse, der er sammensat af en formand, foreningsudpegede,  forældreudpegede og menige medlemmer. Disse er alle valgt blandt vuggestuens forældre. Vuggestuens leder fungerer som mødeleder og er ansvarlig for udsendelse af dagsordner og souschefen fungerer som referent.

 

Som selvejende institution har vi driftsoverenskomst med Københavns Kommune  Det vil sige at kommunen hver måned betaler et driftstilskud, der svarer til niveauet i kommunale institutioner.
Det er bestyrelsen og lederen der i fællesskab har ansvar for overholdelse af budget, øvrigdrift, regler og anvisninger.

 

I løbet af årets møder diskuterer vi nyt fra institutionen, budget, drift og forslag til fornyelser m.m. Bestyrelsen beslutter hvert år, udfra forslag fra personalet, om hvilke lukkedage vuggestuen har. (max. 9 dage i alt pr. år). Disse dage holder vuggestuen lukket til afholdelse af pædagogiske arbejdsdage eller afholdelse af nogle af personalets feriedage, så vi undgår at bruge midler af vikarbudgettet.

 

Du kan læse mere om Københavns kommunes regler for forældrebestyrelser i selvejende institutioner